Personální leasing dělnických profesí

Personální leasing dělnických profesí

Licence

Společnost DELA Company s. r. o. je držitelem povolení ke zprostředkování zaměstnání udělené MPSV ČR, licence k přenechávání zaměstnanců na území Spolkové republiky Německo udělené Agentur für Arbeit Kiel a povolení k přenechávání zaměstnanců na území Rakouska udělené Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend.

fotografie MPSV

fotografie Erlaubnis

fotografie

Jste na stránce: DELA Company s. r. o. / Licence